Norgestoppen

Farlige dyr i Norge

Norge regnes gjerne som et trygt land med relativt få farlige dyr. Dette bildet stemmer likevel ikke helt med virkeligheten. Vi har funnet flere eksempel på dyr i Norge som kan være ytterst farlige for mennesker.

Se bildene og les om alle dyr i Norge som kan angripe deg, gi deg alvorlige sykdommer eller på annen måte sende deg på sykehus eller, i verste fall, til gravstedet. Vi har funnet flere skapninger i den norsk natur som er potensielt livsfarlige. Noen av dyrene nedenfor skader tusener av nordmenn hvert år, og noen tar liv, også her i landet.

Flått regnes av mange som det farligste dyret i Norge. Media lager hyppige skrekkoppslag om dette lille midd-dyret (som for øvrig ikke er et insekt), men advarslene er ikke ubegrunnet: Flått er et livsfarlig dyr!

Dyret som også er kjent som skaubjønn og skaumann har allerede ødelagt livet til mange nordmenn, men det er nok store mørketall også. Skadene kan inntreffe flere år etter at du blir bitt. Du kommer deg trygt hjem fra tur selv om du blir bitt av flått, og kan leve et godt liv i mange år etterpå. Først etter flere uker, måneder eller år senere kommer effekten av bittet: Alvorlig sykdom eller død.

Borellia, ehrlichiose og TBE: Om du blir smittet av bakterien borellia må du i ukene etterpå følge med om det kommer en rød ring på huden rundt bittstedet. Det er tegn på at du har fått en infeksjon og du bør kontakte lege for å få en antibiotikakur. Borellia medfører en langvarig og meget smertefull død dersom behandling uteblir eller dersom antibiotikakuren ikke virker. Flåtten kan også gjennom bittet infisere deg med TBE som er et virus som gir somptomer som kan minne om hjernehinnebetennelse, og det finnes i dag ingen kur.

Er det ett dyr du virkelig skal frykte i Norge, så må det være flåtten! Listen slutter likevel ikke her: Nedenfor følger andre dyr i Norge som også kan ta menneskeliv.

Bier er farlige for de som er allergiske. Et bistikk kan i verste fall ende med døden for en allergiker. Dersom man ikke er allergiske har man ingenting å frykte. Mange er dog allergiske uten å vite at de er det: Noen blir født med allergien, andre kan bli allergiske senere i livet. Det betyr altså at man kan ha blitt stukket tidligere uten å få en reaksjon, men neste gang kan et bistikk ende med døden.

Biene forsvinner. Biene dør som fluer. Det kan også bli vår død Nå ser det ut til at du ikke trenger å bekymre deg så mye for bier i fremtiden, men det byr på helt andre problemer igjen. Biene dør som fluer, det kan også bli vår død.

Veps er heller ikke ufarlig. Igjen er det de som reagerer med allergisk reaksjon som må være på vakt. Som med biene er det samme problem her:

Den som er allergisk vet det ofte ikke før man blir stukket (og da kan det være for sent). Veps tar livet av noen få mennesker i Norge nesten hvert år. Aftenposten skriver at 1-2 mennesker dør av vepsestikk hvert år her i landet.

Brunsneglen er bærer av en bakterie som er farlig for både mennesker og dyr. Spesielt utsatt er gravide og folk med redusert immunforsvar, sier en veterinær til NRK:

Brunsnegler er smittebærere og kan medføre abort og sykdom.

Mygg i Norge er ikke kjent for å være farlig, men de 38 forskjellige myggartene vi har her i landet skaper likevel nok irritasjon og kløe blant befolkningen til at man ønsker å beskytte seg - og det er kanskje heller myggsprayen som man skal passe seg for.

Myggspray kan inneholde farlige stoffer, og dermed blir myggen også indirekte farlig (uten mygg, ingen myggspray). Allergiske reaksjoner som følge av myggmiddel er ikke uvanlig, og langtidsvirkningenen er usikre: Selv om det ikke finnes noen bevis for at enkelte typer myggspray kan medføre for eksempel kreft eller annen alvorlig sykdom, så er det heller ikke motbevist. Den norske myggen utgjør ingen livstruende fare og er ikke kjent for å spre livsfarlige sykdommer, så det sikreste er derfor å dekke seg til med myggnett og å holde seg unna all myggspray og myggmiddel. ErDetFarlig.no advarer mot DEET (dietyltoluamid) i myggmiddel som kan være farlig ved svelging og kan ellers irritere øyne og hud.

Ulv er et rovdyr vi har lite av i Norge. Så liten er populasjonen at innavl blant ulv er et virkelig problem her i landet og Skandinavia for øvrig. Hvis du likevel skulle treffe på en innavlet norsk gråbein, så har du sannsynligvis lite å frykte.

Ingen har blitt drept av ulv i Norge i manns minne, men det betyr likevel ikke at ulven er ufarlig:

- Vi må slutte å si at ulver ikke kan være farlig for mennesker. Det er viktig at folk får en mer balansert informasjon. Ulv kan drepe mennesker, selv om det skjer veldig sjelden, sier en norsk rovdyrforsker.

Ulv, ulv! Historien gir oss mange eksempler på ulveangrep på mennesker. I Frankrike finnes dokumentasjon på at omtrent 7600 mennesker ble drept av ulv i perioden 1362–1918. Gysingevargen er et annet kjent eksempel, denne fra Sverige. Dette var en ulv som alene drepte ni barn og ei voksen kvinne i Sverige i årene 1820 og 1821. Bakgrunnen her hører riktinok med til historien: Folk ahdde ofte ulv på gårdene i gamle dager, som statussymbol og fordi de fikk skuddpremie (de tok valpene og avlet de opp på gården, og avlivet de som voksne). Gysingevargen var en slik gårdsulv, og den klarte å rømme gården, og kom tilbake og herjet lokalsamfunnet.

På begynnelsen av 1800-tallet hadde Norge den største ulvebestenden i Skandinavia, men ulvepest tok knekken på mange individer rundt 1840, deretter gikk det sakte mot utryddelse. De siste norske ulvene ble drept på 1960-tallet, men etter hvert kom nye individer inn fra Russland (forhåpentlig bærer ingen av disse preg av å være de radioaktive ulvene fra Tsjernobyl).

Den norsk-svenske bestanden teller i dag 80-120 ulver (kilde: Wikipedia).

Gaupe er det heller ikke så veldig mange av i Norge, og utgjør ingen fare for voksne mennesker. Den kan bli opptil 30 kilo, men vanligvis mellom 13-25 kilo ifølge Wikipedia.

Man bør ikke sende barna inn for å leke i gaupehiet, men det finnes ingen kjente historier om gauper som har drept mennesker. Tamkatter bør likevel ikke føle seg for trygge; mange i Norge har fått erfare at gaupa har tatt kjæledyret.

Jerven antas for å være alt for liten til å være et faremoment for et voksent menneske, men skinnet bedrar:

Den lille krabaten med sine beskjedne 15 kilo har både voldt alvorlig skade og til og med drept mennesker, men dette er kun ifølge usikre kilder på nett. Jerven er et forholdsvis lite dyr med enorm styrke og pågangsmot. Folk flest trenger ikke frykte jerven, men den kan være livsfarlig for inntektsgrunnlaget til reinseiere og sauebønder...

Grevling kan i visse tilfeller være farlig. Uprovoserte grevlingangrep hører med til sjeldenhetene, men det forekommer: Denne gutten og hunden hadde et uhyggelig møte med grevlingen:

– Det ble jo sagt tidligere at grevlingen biter til det knaser og at de som gikk på grevlingjakt la trekull i støvlene, slik at hvis grevlingen beit, så skulle den bli lurt av knaselyden.

Mårhund er en uønsket art i Norge og står oppført på norsk svarteliste. Den kommer opprinnelig fra Nord-Kina, Mongolia, Nord-Vietnam, Korea og Japan, men den ble introdusert til Øst-Sibir i Russland, og derifra har den vandret helt til Vest-Russland og i nyere tid også til Norge. Mårhunden utgjør ingen spesiell fare for mennesker, men den er bærer av parasitter og rabies som kan være livsfarlig også for mennesker.

Det er skuddpremie på mårhunden, og en bonde var ytterst kreativ da han ulovlig begynte å avle mårhund for å tjene penger. Bonde dømt for rovdyrbedrageri og innførsel av mårhund og vaskebjørn, melder Nationen. Kristiansand tingrett dømte bonden for ulovlig innførsel av mårhund, grunnet bedrageri knyttet til rovdyrerstatning.

Brunbjørn er ikke til å spøke med. Det finnes rundt 160 bjørn i Norge, men farlige møter mellom mennesker og det store rovpattedyret er likevel sjelden. En voksen hannbjørn blir vanligvis mellom 135–410 kilo (mens de største bjørnene i verden, En kodiakbjørnen blir 350–675 kg; rekorden er imidlertid 855 kg og det utelukkes ikke at det finnes eksemplarer som har vært på 1 tonn).

I mai 2014 ble en mann angrepet av en bjørn under en gåtur til en innsjø i Hälsingland i Sverige. Det er mange flere bjørneangrep i Sverige enn i Norge, noe som kan skyldes at de også har en større bjørnebestand. I de fleste tilfeller er likevel ikke møte med bjørn farlig:

– Jeg har noen hundre møter med bjørn på nært hold. Aldri har jeg følt meg truet, og aldri er jeg blitt angrepet, forteller en 62-åringen til Nordlys.

Isbjørn er farlig! Du må riktignok til Svalbard for å treffe på denne hvite kjempen, eller til Jan Mayen (i dag sjelden med besøk av isbjørn på Jan Mayen, som følge av klimaendringer og at isforholdene ikke legger tilrette til det). På Svalbard finnes rundt 3000 isbjørn (avhengig av årstid), og noen møter mellom mennesker og isbjørn ender i tragedie.

De siste 40 årene er 5 mennesker drept av isbjørn. Sammenlignet med enkelte andre dyr er dette et beskjedent tall i drapsstatistikken: Vi har allerede nevnt flått og veps som har mange flere liv på samvittigheten, men de verste morderene har vi ikke kommet til ennå.

Rødrev er ikke et dyr man forbinder med umiddelbar livsfare. Den er imidlertid en vanlig bærer av skabbmidd som også kan angripe mennesker, og er ikke til å spøke med: En enkelt skabbmidd kan legger opptil 2-3 egg i huden på et menneske så lenge midden lever. Ubehandlet er tilstanden alvorlig, men behandling finnes og tilstanden er derfor i praksis ikke dødelig.

Elgen har bidratt med at mange har mistet livet i trafikken. På veien blir 1300 elg drept hvert år på grunn av påkjørsler, melder VG. De som sitter inne i kjøretøyet må ofte også bøte med livet.

En elg kan bli 720 kilo tung, mer enn nok til å gjøre totalvrak av de mest trafikksikre biler.

Forøvrig finnes det tallrike eksempler på farlige og til og med fatale møter med elgen:

– Det var ikke så smart, sier fotografen til Fredrikstad Blad som ville sikre seg en naturfilm uten sidestykke. Det endte med at elgen ble fly forbannet og sparket ham ned to ganger. NRK har film av mannen som synes det var en flott mulighet til å fotografere elgkua i veikanten.

En annen mann slapp med skrekken da elgkua gikk til angrep i en barnehage på Rykkinn. Viltnemnda advarte etterpå mot svært hissige elger.

Ellers; et raskt søk på Google etter drept av elg beviser at man har all grunn til å vise respekt for skogens konge.

Hjort er bærer av flått, og sammen med rådyr er det kanskje disse dyrene vi kan takke for utbredelsen av flåtten. Ellers er det nok ingen grunn til å frykte hjorten, selv om den er stor og sterk nok til å gjøre betydelig skade på et menneske, den også. Det finnes riktignok bevis på at hjort andre steder har gått til angrep på mennesker, og det har ikke alltid gått like bra.

Denne jenta ble forsøkt voldtatt av en hjort (uten dramatikk), og noen får også rundjuling av hjorten. Som vi kan se fra dette hjorteangrepet er "komisk" en mer treffente beskrivelse enn farlig. Så, til et litt farligere dyr i norsk natur:

Moskus er ikke til å spøke med. Moskusen kan bli ha en vekt på opptil 200 kilo, bli 2,5 meter lang og 1,4 meter i skulderhøyde. Toppfart 60 kilometer i timen. Den norske stammen holder til på Dovrefjell og består av omlag 300 dyr.

Villsvin har vært borte fra Norge i mer enn tusen år, men i Sverige finnes mer enn 150.000 stykker, og noen av disse har nå også funnet veien tilbake til gamle trakter. Det er altså mulig å treffe på ville svin i norsk natur. Disse dyrene er slett ikke til å spøke med. I tillegg til å bære parasitter er de i seg selv også store og sterke nok til å gjøre alvorlig skade på et menneske. Villsvin regnes som gourmetmat av noen, men dersom du provoserer kan det hende det er svinet som setter de skremmende skarpe tennene i deg.

Brennmaneter er noe mange badegjester har fått oppleve på godt og vondt (mest vondt) langs norske strender. De kan skape sterke reaksjoner dersom man er allergisk, men selv uten allergi vil de etterlate brennende svie. Den norske brennmaneten er riktignok ikke livsfarlig, du må nok til utlandet for å finne dødelige maneter.

Farlige fisker i Norge. Steinbiten (bildet over) kan som navnet sier bite hardt nok til å knuse stein (og fingre). Den har et kraftig bitt, men dødelig for mennesker er den ikke.

En annen fisk som du kanskje bør frykte like mye er fjesingen som er en forholdsvis liten fisk (blir sjelden over 30 cm), men som til tross for størrelsen kan by på smertefulle opplevelser for uheldige badegjester som tråkker på den: Den har giftkjertler på ryggfinnene, hvilket medfører intens smerte. Lege bør kontaktes dersom smertene vedvarer etter behandling, dersom man får redusert allmenntilstand eller hvis det utvikler seg en infeksjon i stikksåret.

Gjedde er en annen fisk som fortjener litt oppmerksomhet her, selv om den ikke er livsfarlig for mennesker. Den biter godt den også, og kan gjerne finne på å angripe en menneskefot.

Spekkhogger er en delfinart som tilhører tannhvalene, og kan bli opptil 10 meter lang og 8 tonn. En spekkhogger kan bli så mye som 90 år gamle (som hos mennesker er det damene som lever lengst, en spekkhogger-hann kan bli 60 år hvis den er heldig, men normalt ikke mer enn 30 år).

Ingen har blitt drept av spekkhoggere i Norge (ennå), men det har forekommet at ville spekkhoggere har forsøkt å angripe mennesker andre steder i verden: I 1910 forsøkte spekkhoggere å velte isflaket som en fotograf og et hundespann stod på. I 1972 ble en båt sunket ved Galapagosøyene etter et spekkhoggerangrep, de om bord reddet seg i en redningsflåte. I 1972 rapporterte en surfer i California å ha bli bitt av en spekkhogger, hvilket resulterte i 100 sting, dette er det eneste dokumenterte spekkhoggerangrepet direkte på et menneske. Ville spekkhoggere er altså ikke et dyr man trenger å frykte, kanskje med mindre man gjør et iherdig forsøk på å imitere et byttedyr. Spekkhoggere i fangenskap har imidlertid både skadet og drept mennesker. Dokumentaren Blackfish viser noen av farene med å ha disse dyrene i fangenskap.

Hai har vi også i Norge: Hai søker til norske farvann, skriver ABC Nyheter. Rundt 20 haiarter leter etter mat i norske farvann, og omkring halvparten av dem er vanlige her.

Flere hai kan det også bli i norske farvann. Den fryktede hvithaiei er imidlertid ikke kjent å ta turen så langt nord som til norskekysten, men Dagbladet skriver: - Hai, venner, her kommer jeg! Lydia er ikke den eneste hvithaien som svømmer nær deg.

Hoggorm er den eneste giftige slangen i Norge. Hoggormen har to gifttenner i overkjeven. Giften består av enzymer og polypeptider, og dens funksjon er både å drepe byttet og å framskynde nedbrytingen av byttet etter at det har blitt svelgt. Dersom hoggormen blir overrasket eller ikke har noen retrettmulighet, vil den kunne forsvare seg ved å rulle seg sammen og gjøre seg klar til å bite. Om den går til angrep og bestemmer seg for å bite, vil det skje lynraskt. Bittet vil ikke oppleves som veldig vondt, men det er etter noen sekunder når giften har fått virke litt at smertene kommer. Man vil kunne oppleve svimmelhet, kvalme, ømhet og smerter i store deler av kroppen. Hvis ormen ikke sprøyter inn gift vil man ikke oppleve smerter etterpå (dette kalles "tørre" bitt, og omtrent 3 av 10 bitt er av denne typen).

Mennesker har dødd av hoggormbitt, og selv om det hører med til sjeldenhetene, skal man ikke avdramatisere farene ved å bli bitt av hoggorm heller. Søk legehjelp så raskt som mulig, helst innen 30 minutter etter bittet.

Mus og rotte kan også være farlige for mennesker. Rotta har nå blitt frikjent for Svartedauden, men det gjør de likevel ikke uskyldige, men rotte og mus er likevel smittebærere. En indirekte fare ved rotter og mus er giften man legger ut for å bli kvitt spesielt rotter: Både hunder og små barn har mistet livet etter å ha fått i seg rottegift.

Ørna er norges største rovfugl. De vanligste ørnene i Norge er havørn og kongeørn. Det finnes historier om ørn som har tatt både katt og hund, men historiene om ørner som har tatt mennesker her til lands er for det meste mer myte enn sannhet, men det er ikke umulig at ørner faktisk har tatt barn også i Norge (en slik historie er ørnerovet på Leka).

Om ikke akkurat et direkte angrep; her er et klipp som viser ville ørner som havner i slåsskamp i vennet like ved siden av noen vettskremte barn.

Ørner har store og sylskarpe klør, og om den var motivert kunne den uten tvil har forårsaket stor skade på et menneske (ørner har i lange tider blitt brukt til jakt på ulv og andre store rovdyr i blant annet Mongolia og Sibir). I Mongolia der jaktørner er utbredt finnes det imidlertid mange eksempler på at tamme ørner har angrepet mennesker (se video).

Fjærkre kan være bærere av fugleinfluensaviruset, og dermed potensielt farlige for mennesker. Det samme kan også sies om mange andre fugler, men siden det er disse fuglene mennesker omgås mest (og spiser), så er dette noen hakk nærmere smittekilden.

Fugler er også farlig for de som reiser med fly. Det finnes mange eksempler på motorhavari og knuste skrog og kabier forårsaket av fugler. Dette fenomenet er så vanlig at det har fått et eget navn: A bird strike—sometimes called birdstrike, bird ingestion (for an engine), bird hit, or BASH (for Bird Aircraft Strike Hazard). Her er noen bilder som illustrerer problemer som oppstår mellom fly og fugler.

Kua er statistisk et av de farligste dyrene vi har i Norge (hendelsen på bildet ovenfor er imidlertid ikke fra Norge). Her er et eksempel på hvor ille det kan gå: Norsk ku drepte mann.

Hest er også et dyr som kan være farlig i ulike situasjoner. Ulykker med hest, der man faller av hesten forekommer, men det hender også at hester går til angrep. Bevis på at hester også kan gå berserk.

Gris farlig? I Bonn fikk to aktivister fra dyrebeskyttelsen oppleve hva griser i flokk er i stand til: Hendelsen fant sted under en protest mot å sende grisene til slakterhuset; De åpnet innhengningen, og som takk løp de rundt 2000 grisene ut og tråkket i hjel de hjelpesløse aktivistene.

En annen episode som kanskje er bedre kjent er svineinfluensa (H1N1) som de siste årene har drept et tresifret antall i Norge (til opplysning er influensa en medvirkende eller direkte årsak til at tusener dør i Norge hvert eneste år).

Katt (tamkatt, huskatt) er i seg selv ikke spesielt farlig. Som med mange andre dyr er den likevel bærer av parasitter og mikroorganismer som kan være farlig for mennesker. Vi nevner noen eksempler som gjør at du kanskje tenker deg en gang ekstra om før du igjen klapper en katt, eller gir en katt i gave til et familiemedlem:

Hva skal man gjøre når katta går berserk? Katta har angrepet babyen og skremmer eieren til å løse seg inne på soverommet: Fytti katta, ring 911! (Reuters: A rampaging, 22-pound Oregon house cat with a "history of violence" attacked a baby and trapped a family and their dog in a bedroom at their Portland home before being captured by police, authorities said on Monday.)

Katter smitter ofte mennesker med toxoplasmose, en parasitt som forskere har funnet ut at tukler med hjernen. Den mikroskopiske parasitten trenger seg inn i kroppen din, og invaderer hjernen, for så å gjøre den uheldige verten socidal og uredd for livsfarlige situasjoner. Det er nemlig påvist en sammenheng mellom toxoplasmose og selvmordsrisiko. Det ser også ut til å være en sammenheng mellom parasitten og bilulykker! (ifølge forskning.no)

En norsk kunstner ble nær drept av katt. Etter et kattebitt da hun var ute å måket snø, noe som resulterte i livstruende blodforgiftning. - Plutselig, sånn helt ut av det blå snudde han seg rundt og bet seg godt fast i høyrehånda mi, forteller kunstneren. Rensing av såret hjalp ikke, handa var gigantisk stor allerede etter et kvarter. Legen vurderte å amputere hele handa. Takket være antibiotika overlevde hun. Det bringer oss videre til et annet alvorlig problem: farlige bakterier og antibiotikaresistens.

Bakterier kan være livsfarlige (men noen er også livsviktige). Dette er encellede mikroorganismer som enkeltvis er helt usynlige uten mikrospop (vanligvis bare få mikrometer lange). Bakterier finnes over alt på jorden (i radioaktiv væske såvel som i kokende varme kilder).

To fakta om bakterier:

1) I ett gram jord finner du 40 millioner bakterieceller, og det er ca. ti ganger flere bakterieceller enn menneskeceller i en menneskekropp (menneskekroppen består av cirka 100 billioner celler, ifølge Forskning.no).

2) De farlige bakteriene kan vi ved infeksjon behandle med antibiotika, men dessverre har ukritisk bruk av antibiotika medført antibiotikaresistens. Det betyr at vi i fremtiden står uten forsvar mot bakterier.

Legg sammen 1 + 2. Bakterier er over alt. Og vi står snart uten forsvar mot de farlige mikroorganismene.

Problemet er alvorlig, og WHO tegner et dramatisk bilde av antimikrobisk resistens. De har ingen umiddelbar løsning på problemet, men foreslår at antibiotika kun brukes når de skrives ut på resept fra helsepersonell; at man fullfører kuren helt ut (selv om man føler seg bedre før kuren er ferdig); og at man aldri deler antibiotika med andre eller bruker rester fra tidligere kurer.

Eksotiske dyr finnes i de norske hjem. Forbud stopper ikke de eventyrlystne. Blant annet haugalendinger er i besittelse av ulovlige slanger og krypdyr, melder TVH, som blant annet omtaler en av norges største reptiloppdrettere på hemmelig adresse. Du skal altså ikke være helt trygg for giftige edderkopper og slanger i Norge. Hvis du trodde det bare var i utlandet man kunne oppleve å få livsfarlige slanger i do, har du gått glipp av denne (og tilsvarende) historier fra Norge: Vekter fant slange i do (lykke til ved neste dobesøk).

Elefanter har sitt naturlige habitat i Afrika og Asia, men sirkuselefanter finnes det også noen av i Norge. Det er ikke kjent at elefanter i fangenskap har drept eller skadet mennesker i Norge, men det betyr ikke at det aldri kommer til å skje. Dette er dyr med enorme krefter, og når elefanten går berserk er det best å ikke være i nærheten (her er en YouTube-video som demonstrerer hvor sterke elefanter kan være).

Hunder er ikke alltid menneskets beste venn. Hvert år blir tusenvis av nordmenn skadet av hunder, og i noen tilfeller må mennesker bøte med livet. Hundebitt er et omfattende problem både i Norge og utlandet, og rammer spesielt barn.

Enkelte hunderaser er forbudt i Norge:

 • pit bull terrier
 • amerikansk staffordshire terrier (amstaff)
 • fila brasileiro
 • toso inu
 • dogo argentino
 • tsjekkoslovakisk ulvehund

Selv om disse rasene er ulovlige, hevdes det at flere av disse allerede finnes i Norge. Enkelte mener at forbudet er ubegrunnet, og at det i realiteten er hundeeierene som må stå ansvarlige. Andre (som NKK) hevder at enkelte hunderaser medfører en kultur som ikke er ønskelig i Norge. Vi skal ikke gå inn på denne debatten her.

Selv hunder som aldri viser tegn til aggressivitet kan utgjøre en fare for mennesker. Nordmenn tar også med seg løshunder etter ferieopphold i utlandet. Disse hundene kan bære parasitter som kan være farlige for mennesker og dyr melder NRK. Hunder kan ta med seg flått og smitte mennesker med andre parasitter.

Farligste dyret i verden?

Vi har nå sett at det finnes en rekke farlige dyr i Norge, blant annet:

 • Flått (borellia og TBE-virus)
 • Isbjørn (farligste store rovdyr)
 • Veps (for allergikere)
 • Elg (i trafikken)
 • Hunder som biter

Det er likevel ett dyr som ikke har blitt nevnt.

Eksemplarer av dette dyret utfører handlinger så brutale og groteske at de ikke bare omtales som dyr, men som udyr.

Verdens farligste dyr, udyret.

Udyret har tatt flere flere menneskeliv i Norge enn noe annet dyr. På verdensbasis finnes ingen andre dyr som har flere liv på samvittighenten.

Hvilket dyr er farligst for mennesker?

Dyret klassifiseres i Store Norske som:

 • et dyr i familien menneskeaper (Hominoidea)
 • i underordenen ekte aper (Anthropoidea).

Homo sapiens er det farligste dyret for mennesker.

Farlige mennesker er dessuten mer enn seriemordere og voldsmenn.

Psykopatiske diktatorer stiller i en egen klasse:

 • Mao Zedong tok 78 millioner menneskeliv mellom 1943-1976.
 • Josef Stalin drepte 23 millioner i perioden 1922-1953
 • Adolf Hitler krevde 17 millioner menneskeliv fra 1934-1945.
 • Leopold II av Belgia tok livet av 15 millioner mennesker i 1865-1909.
 • Hideki Toja (Japan, 5 millioner)
 • Ismail Enver Pasha (Tyrkia, 2,5 millioner)
 • Pol Pot (Kambodsja, 1,7 millioner)
 • Kil Il Sung (Nord-Korea, 1,6 millioner)
 • Mengistu Halle Mariam (Etiopia, 1,5 millioner)
 • Yakubu Gowon (Nigeria, 1,1 millioner)

Utilsiktede farlige mennesker

I tillegg kommer alle mennesker som ender opp med å begå uforsettelige drap, eller på annen måte inndirekte eller direkte forårsaker en annen persons skade, sykdom eller død.

Norges høyeste fjell

Norges høyeste fjell

Her finner du en oversikt over Norges høyeste fjell. Til sammenligning har vi også tatt med en liste over andre høye fjell i Skandinavia samt verdens høyeste fjell.

Største, lengst og best i Norge

Norges største, lengste og beste!

Hvilken norgesrekord forbinder du med Jan Olsen, knoppsvane, eller Grandiosa? Fra norges høyeste fjell og lengste fjord, til største kjøpesenter og høyeste bygg. Memorer denne listen og få et fortrinn i norske spørrespill og quiz!

Hvordan tjene penger
Cookies kan bli benyttet for å forbedre opplevelsen av nettstedet. Opphavsrett EU / Malta. Innhold må ikke kopieres uten tillatelse. Siste besøk: Oslo, Bergen, Stavanger, Valletta, Trondheim, Bodø, Larvik, Nicosia, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Sandnes, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg, Kristiansand, Haugesund, Hamar, Halden Sidekart